NEWS

“เหตุใดการลบหลู่พระสัญลักษณ์จึงเป็นการสร้างกรรม”

เป็นที่น่าสลดสังเวชใจยิ่งนัก ยามที่เห็นชาวพุทธด้วยกันเองปฏิเสธที่จะเชื่อว่าการนำพระพุทธรูป พระสัญลักษณ์ต่างๆ รูปเคารพตัวแทนพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ไว้เคารพสักการบูชา มาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นั้นว่าเป็นการลบหลู่ ซ้ำยังไม่รู้ว่าวิบากกรรมที่ตนกำลังเผชิญอยู่นั้นเกิดจากเหตุผลใดกันหนอ ...แต่ยังคงทำอยู่และทำต่อไป จากรุ่นสู่รุ่น

 

โรงแรมแห่งหนึ่งย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพ ที่แม้จะเคยเฟื่องฟู คราคร่ำไปด้วยผู้ที่มาจับจ่ายพระพุทธรูป พระพุทธสัญลักษณ์นานาชนิด แต่ยามนี้กลับต้องประสบปัญหาความซบเซา ร้านค้าแล้วร้านค้าเล่าที่เคยเช่าโรงแรมแห่งนี้ เพื่อจำหน่ายสินค้าแอนทีค ของเลียนแบบของเก่าและของที่ระลึก ได้ทยอยปิดตัวลง กิจการห้องพักโรงแรมก็โรยรา ไม่เนืองแน่นด้วยคณะทัวร์ดังเช่นอดีต ค่าเช่าร้านค้าที่เคยแตะเพดานขั้นสูง บัดนี้แทบจะต้องลดค่าเช่าลงถึงเกือบครึ่ง แม้จะประสบภาวะเช่นนี้ แต่ก็มักอ้างถึงเหตุผลทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจ หาใช่กฎแห่งกรรมจาการลบหลู่พระพุทธองค์ไม่..

 

หนึ่งในผู้ค้าขายของที่ระลึก ที่แม้นจะเคยได้รายได้เป็นกอบเป็นกำ จากการจำหน่ายพระพุทธรูปพระสัญลักษณ์เพื่อการตกแต่ง แต่ชีวิตของผู้ค้ารายนี้มักพบกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ของครอบครัวที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตลูกแล้วลูกเล่าทำให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายอันหนักอึ้ง ไม่ช้านานแหล่งรายได้หลักที่มาจากค้าขายพระพุทธรูปและพระสัญลักษณ์ต่างๆ ก็ประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก ยอดขายที่ขายทะลุหลักแสนต่อวันกลายเป็นตัวเลขสีแดงที่ติดลบอยู่ในบัญชีแทน จนท้ายที่สุดจำต้องคืนร้านเช่าให้แก่โรงแรมดังกล่าวไป แต่ทว่าผู้ค้ารายนี้ยังคงเสาะแสวงหาสถานที่ใหม่ๆ เพื่อประกอบกิจเช่นเดิมต่อไป 

 

“อถ ปาปานิ กมฺมานิ กรํ พาโล น พุชฺฌติ
เสหิ กมฺเมหิ ทุมฺเมโธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ”
เมื่อคนโง่มีปัญญาทราม ทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึก เขาเดือดร้อนเพราะกรรมของตน เหมือนถูกไฟไหม้

 

...มักเป็นเช่นนี้เสมอแล ผู้ที่กำลังเสวยผลกรรมอันเกิดจากความเห็นผิด ย่อมไม่เห็นว่าตนกระทำผิด

 

ได้อ่านคำสอน ปฏิปทาต่อการเคารพในพระพุทธเจ้า ของพระสุปฏิปันโนรูปหนึ่ง เกิดความรู้สึกว่า ธรรมทานนี้มีค่าอย่างยิ่ง ควรเผยแผ่ไปยังวงกว้าง โดยเฉพาะผู้ที่ยังมัวเมามีความเห็นผิด ผู้ที่ยังเข้าใจผิด หรือผู้ที่กระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจว่า ควรจะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเหมาะสมเช่นไร

 

จึงอยากฝากให้ผู้อ่านได้พิจารณาเถิด

 

--------------------------------------
9 มกราคม 2559
องค์กรโนอิ้ง บุดด้า
เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา