NEWS

เหตุใดฉันจึงเคารพพระพุทธเจ้า

"เหตุใดฉันจึงเคารพพระพุทธเจ้า"
โดย คุณพัทธดนย์ แสงเดือน

 

ผู้ที่ได้รับความเคารพ คือผู้ที่กระทำบางสิ่งบางอย่างที่น่านับถือ

 

พระพุทธเจ้า ทรงสละชีวิตเยี่ยงเจ้าชาย ทิ้งความสะดวกสบายในพระราชวัง และอุทิศตนมุ่งแสวงหาการหลุดพ้น ต่อเมื่อพบหนทางดับทุกข์แล้วก็ทรงเผยแผ่ธรรมอย่างต่อเนื่องจนปรินิพพาน พระองค์ทรงอุทิศชีวิต เสียสละ เพื่อการตื่นรู้ และการดับทุกข์ของทุกชีวิต ทรงไม่เคยคิดถึงพระองค์เอง ทรงพระเมตตาต่อสรรพสัตว์อย่างหาที่สุดไม่ได้ ความรักที่บริสุทธิ์ของพระองค์คือตัวแทนและเหตุผลที่ทำไมเราจึงเคารพพระพุทธเจ้า

 

ส่วนตัวผมเอง ผมเป็นคนดีขี้นเพราะพระพุทธเจ้า เพราะคำสอนของพระองค์ 

เมื่อก่อนผมเป็นคนธรรมดาๆ เป็นพุทธเฉพาะในบัตรประชาชน ผมคิดเพียงว่าการมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเหนือกว่าที่สังคมคาดหมายก็เพียงพอ แต่ลึกๆ ข้างในมีบางอย่างหายไป ไม่ว่าจะมีเงินหรือประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่าไร ช่องว่างนั้นก็ยังไม่เคยเต็ม

 

จนกระทั่งผมได้พบธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่แค่จากการฟังหรือพิจารณา แต่เป็นการออกปฏิบัติวัปัสสนากรรมฐาน โลกของผมกลับตาลปัต สิ่งต่างๆ ที่เคยสำคัญจางหายไป เช่น ความทะยานอยาก ความเพลิดเพลิน ความโลภและหลง ผมตื่นขึ้น มองโลกในแบบที่มันเป็น ไม่ใช่ในแบบที่เราต้องการให้เป็น ผมเข้าใจว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการได้อัตภาพความเป็นมนุษย์คือการได้พบธรรมของพระพุทธเจ้า และจบการเวียนว่ายตายเกิด ตอนนี้ผมเข้าใจสิ่งต่างๆ และมองเห็นใจของตนเองยิ่งกว่าครั้งไหนๆ ผมเข้าใจหลักของกรรม หลักเหตุและผล ผมยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งดี และร้าย ผมไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความละอายชั่ว เห็นผิดชอบตรงไปตรงมา ผมเป็นคนดีขี้นอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะเหตุนี้ผมจึงนับถือ และเคารพบูชาพระพุทธเจ้า

 


องค์กรโนอิ้ง บุดด้า
เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา
26 ธันวาคม 2558

เครดิตภาพถ่าย คุณปฐมกฤษฎ์ นวประดิษฐ์กุล