เว็บไซต์เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งความถูกต้อง ร่วมรณรงค์ แจ้งข่าว และเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการปกป้องพระเกียรติและพระนามแห่งพระศาสดา เพื่อความยั่งยืน 5000 ปีแห่งพระพุทธศาสนา

prophecy-th-1
prophecy-th-2
prophecy-th-3
Strip1-Respect
strip2-disrespect-no-1
strip2-disrespect-no-2
Strip2-ALBERT

Respect is basic morality.

Awakening Basic Morality

from Bangkok, THAILAND

MegaBillBoard
MegaBillBoard

MegaBillBoard
MegaBillBoard

MegaBillBoard
MegaBillBoard

MegaBillBoard
MegaBillBoard

สง่างาม ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติพระบรมศาสดา


เมกะบิลบอร์ด ขนาดใหญ่ตลอดแนวทั้งขาเข้าและขาออกไปสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เชิงยุทธสำคัญของท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ที่ใช้ฐานของประเทศไทยที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดในโลก ปลุกจิตสำนึกที่ดีงามและหยุดยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดา โนอิ้ง บุดด้า สามารถทำงานส่วนนี้ได้ลุล่วงจากเงินบริจาคของศิษย์และผู้ศรัทธาทุกท่าน จนทำให้การซื้อขายสัญลักษณ์เช่นพระเศียร พระรูปที่นำไปใช้เชิงตกแต่ง ลดลงไปมากมาย ทั้งที่จตุจักร รวมถึงที่แหล่งผลิตและขายสำคัญที่ อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่ประเทศนับหลายสิบล้านคน ต่างได้รับการชี้ทางธรรม สั้น แรง แต่ตรงตัว จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ เหล่านี้ เกิดจากการมุมานะ ไม่หวั่นไหว ท้อถอยต่ออุปสรรคใด

ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล กล่าวว่า
"ภาพชุดนี้ แสดงความเป็นโบสถ์วิหารลอยฟ้า ปลุกจิตสำนึกที่ดีงาม ที่สวยที่สุดในโลก"

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาต่อแรงสนับสนุนร่วมมหากุศลของทุกท่าน
..
โปรดช่วยสมทบทุนให้องค์กรโนอิ้ง บุดด้า ได้มีทุนทำงานอย่างต่อเนื่อง
กรุณาบริจาคเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย บช. มูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา
# 003-2-79877-4

ขอขอบคุณและอนุโมทนาต่อทุกท่านที่ร่วมยับยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดาและปกป้องพระพุทธศาสนา
 

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า
14 ก.ย. 2560

ภาพถ่ายโดย นายสัตว์แพทย์ กานต์ เลขะกุล

 
NEWS

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ให้จัดธรรมบรรยายเพื่ออบรมศีลธรรม จริยธรรม และฝึกสมาธิให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ “ชีวิตรุ่งเรืองด้วยศีล สำเร็จด้วยสมาธิและปัญญา”

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวันสำคัญนี้ ได้ร่วมกันรักษาศีลให้บริสุทธิ์ และปฏิบัติภาวนาสมาธิหรือวิปัสสนา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดา

วันจันทร์ที่ 23กรกฎาคม 2561 ทีมงาน CSR ได้รับโอกาสอันดียิ่งให้ไปบรรยายธรรมที่โรงเรียนสตรี วัดอัปสรสวรรค์ ให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ประมาณ 300 คน

และเป็นครั้งแรกที่ได้เพิ่มคำแปลภาษาจีน และได้เพิ่มเวลาจัดนิทรรศการเป็น 1 เดือน

..
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2018 เป็นวันจัดงานนิทรรศการ Spiritual Life วันแรกที่วัดอรุณโดย ในเวลา 7.30 น. ทีมงานองค์กรโนอิ้งบุดด้า จำนวน 30 คน นำโดยคุณปิยะพงษ์ บุญสนอง ได้เข้าสักการะพระประธาน ณ พระอุโบสถเล็ก วัดอรุณ ด้วยพุ่มดอกบัวสีขาว พุ่มดอกกุหลาบสีแดงและพวงมาลัย จากนั้นได้ไปสักการะ หลวงพ่อรุ่งมงคล และ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่โบสถ์น้อยริมแม่น้ำเจ้าพระยา หลังจากนั้นทีมงานส่วนหนึ่งได้แยกออกไปเพื่อดำเนินการเปิดนิทรรศการตามกำหนดการ ทีมงานส่วนที่เหลือได้ไปสักการะพระบรม อนุสาวรีย์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์และบูรณะวัดอรุณฯ

1 / 1

Please reload