“จิตคือกาย  กายคือจิต”

 

คำๆ นี้  มักมีผู้ไม่แจ้งในความหมาย ว่าเป็นไปได้อย่างไร

 

บ่อยครั้งทีมีศิษย์มาถามข้าพเจ้าว่า  จิตอยู่ที่ไหน  อยู่ที่หัวใจ หรือกระหม่อม หรือระหว่างคิ้ว

ข้าพเจ้าตอบว่า “อยุ่ทุกที่ที่มีความรู้สึก  ปลายนิ้วเท้าก็จิต  บนกระหม่อมก็เป็นที่ตัั้งของจิต...

Please reload

Featured Posts

Discover the Spiritual Life - by Vipassana Master

January 19, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Copyright © 2012-2019 - 5000s.org by Knowing Buddha Organization