NEWS

พบกับ...นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ

ทั่ว 62 Gates ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เชิญอ่าน นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ได้ที่ 62 GATES ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ!

เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ ตั้งแต่ฉบับที่ 18 "ฉบับพุทธหลงบุญ สำเร็จได้ด้วยความเพียร" เป็นต้นไป จะได้รับการนำไปจัดวางไว้ที่ประตูทางขึ้นเครื่อง 62 แห่งทั่วสนามบินสุวรรณภูมิ

ในการวางนิตยสารให้กระจายไปยังแท่นวางนิตยสารทั้ง 62 แห่งนั้น จะใช้นิตยสารราว 3-400 เล่ม ดูแลโดยผู้รับเหมาเอกชนที่จะคอยเข้าไปตรวจสอบคุณภาพของนิตยสารและทดแทนให้เต็มจำนวนบนแท่น เพื่อให้นิตยสารทุกเล่มอยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การอ่านอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

ปฏิเสธไม่ได้ว่า นิตยสารต่าง ๆ ที่วางอยู่บนแท่นในสนามบินแห่งชาติที่อนุญาตให้หยิบอ่านได้เป็นสาธารณะนั้น มีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยอยู่ไม่น้อยเช่นกัน เนื่องจากนิตยสารเป็นผลผลิตของสังคม บุคคลภายนอกสังคมหนึ่งสามารถซึมซับแนวคิดของคนในสังคมอื่นได้ผ่านสื่อต่าง ๆ และนิตยสารเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมช่องทางหนึ่ง

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพจึงมีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความจริงอันเที่ยงแท้ คือ ธรรมะ อันได้รับการสืบทอดมายาวนานมากกว่า 2500 ปีที่ยังปรากฏแก่ชีวิตของเราทุกวันนี้ ว่ามิได้แปลกแยกแตกออกจากวิถีการชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเลย ธรรมะไม่ใช่ของเก่าแก่โบราณ ธรรมะเป็นปัจจุบันเสมอ ไม่เคยและไม่ควรถูกจับแยกออกไปจากชีวิตของคนทุกคน

นิตยสารเล่มนี้รอคอยคุณอยู่ที่ประตู ราวกับเป็นนัยแสดงให้เห็น นี้คือ "ประตู" ที่เปิดออกไปสู่มุมมองใหม่ให้กับทุกดวงจิตของผู้อ่านว่า "ธรรมะกับไลฟสไตล์เป็นเรื่องเดียวกัน"

ขอขอบคุณผู้มีส่วนในการผลักดันให้กิจนี้ลุล่วงไปด้วยดี

- คุณกิตติพงษ์ พวงเงิน เจ้าหน้าที่บริหาร 7 ฝ่ายการท่าอาศยาน ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ
- คุณนิภาดา ปณัฎฎาสิริ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีบี พลัส (ไทยแลนด์)
- ธรรมฑูตองค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

21 เมษายน 2559

-----------------------------------


ทีมงานขอนำข้อความที่ชาวต่างชาติส่งมาให้ หลังจากได้อ่านนิตยสารของเราที่เกตก่อนขึ้นเครื่องมาแชร์ค่ะ
...


Thank you for your mission in protecting the wisdom of the Buddha.

While on my trip in Thailand I felt many people were respectful and embodied the spirit of the teaching. However, it is concerning to have so much tourism built around the image of the Buddha and I often longed for references to the 5 precepts and the 8 fold path.

Your images and particularly 5000s magazine while I am waiting for my plane now have encouraged me very much. I know now that the teaching is being protected and there is an effort to prevent misunderstandings regarding the Buddha.

The 5 precepts and 4 Noble Truths have brought much peace into my life and I'm grateful for your work so this wisdom is not lost in favor of aimlessly hoping for "good luck". thank you for your efforts and may your words and the teaching of the dhamma help bring ever more people to peace and happiness.

-Jake Pardee