นิทรรศการ Spiritual Life ครั้งแรกที่วัดอรุณราชวราราม

และเป็นครั้งแรกที่ได้เพิ่มคำแปลภาษาจีน และได้เพิ่มเวลาจัดนิทรรศการเป็น 1 เดือน 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2018 เป็นวันจัดงานนิทรรศการ Spiritual Life วันแรกที่วัดอรุณโดย ในเวลา 7.30 น. ทีมงานองค์กรโนอิ้งบุดด้า จำนวน 30 คน นำโดยคุณปิยะพงษ์ บุญสนอง ได้เข้าสักการะพระประธาน ณ พระอุโบสถเล็ก วัดอรุณ ด้วยพุ่มดอกบัวสีขาว พุ่มดอกกุหลาบสีแดงและพวงมาลัย จากนั้นได้ไปสักการะ หลวงพ่อรุ่งมงคล และ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่โบสถ์น้อยริมแม่น้ำเจ้าพระยา หลังจากนั้นทีมงานส่วนหนึ่งได้แยกออกไปเพื่อดำเนินการเปิดนิทรรศการตามกำหนดการ ทีมงานส่วนที่เหลือได้ไปสักการะพระบรม อนุสาวรีย์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์และบูรณะวัดอรุณฯ

09.00 น. พระเทพเมธี (รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณ) เยี่ยมชมนิทรรศการ (ไม่ทราบชื่อพระผู้ติดตาม) ราว 40 นาที
ในตอนเย็นราวๆ 16.00 น.ท่านอาจารย์อัจฉราวดี ได้มาท่ีนิทรรศการเพื่อมากราบสักการะพระประธาน องค์มหาราชตากสิน
และอนุเสาวรีย์ ในหลวงรัชกาลที่ 2 ได้กราบสนทนากับผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระศากยปุตติยวงศ์ (ต่อศักดิ์ สุนทรวาที) ที่เมตตามาเยี่ยมชมนิทรรศการ และได้สนทนากับท่านอาจารย์ราวๆ​ 1 ชม.

พระศากยปุตติยวงศ์ ชื่นชมการทำงานของท่านอาจารย์และองค์กรอย่างมาก กล่าวว่าทำนิทรรศการสวยงามมาก ใช้วัสดุอย่างดี ช่วยให้ความรู้แก่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งนั้นมาแล้วก็อยากรู้ว่า พระพุทธเจ้าสอนอะไร แต่ไม่มีสื่อที่จะบอกแก่เขาได้ อีกทั้งเรื่องการลบหลู่พระพุทธเจ้าเกิดจากการขาดจิตสำนึกทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยแม้แต่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ยังนำพระสัญลักษณ์ไปวางเป็นของตกแต่งอย่างแย่มาก ท่านกล่าวว่าเห็นผลงานของโนอิ้ง บุดด้ามานานแล้วด้วยความชื่นชม ท่านอาจารย์เรียนว่าที่ทำนิทรรศการรวมถึงป้ายรณรงค์ต่างๆอย่างดี ก็เพื่อให้สมพระเกียรติพระบรมศาสดา ให้โลกรู้ว่า พระองค์คือพระพุทธบิดาของชาวพุทธ การทำงานเพื่อน้อมถวายและปกป้องพระเกียรติของพระองค์ ก็ต้องทำให้สมพระเกียรติ

ด้วยความชื่นชมในสิ่งที่องค์กรทำ พระเทพเมธีและพระศากยปุตติยวงศ์ท่านเมตตาให้ จัดแสดงนิทรรศการต่อไปตลอด 1 เดือนเต็ม ยังความปลื้มใจให้แก่ท่านอาจารย์และเหล่าศิษย์อาสาทุกคน
...

ระหว่างวันที่จันทร์ที่ 22 กรกฏาคม - เสาร์ที่ 22 สิงหาคม นี้ จะมีศิษย์อาสาดูแลนิทรรศการหลายคน 
ขอเชิญท่านเยี่ยมชมวัดอรุณราชวราราม ที่บูรณปฏิสังขรณ์และมีศาลาต่างๆให้สักการะมากหลายมุม รวมถึงชมนิทรรศการที่มีภาษาจีนเป็นครั้งแรก งานเปิดตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.30 น.
..
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่ร่วมปกป้องพระพุทธศาสนา
..
ภาพโดยทีมช่างภาพ 5000s

ประมวลภาพนิทรรศการ