การรณรงค์เพื่อหยุดยั้งการลบหลู่พระสัญลักษณ์และปกป้องพระเกียรติแห่งพระบรมศาสดา ณ ตลาดนัดสวนจตุจักร

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 อาสาสมัครองค์กร โนอิ้งบุดด้ากว่า 300 คนได้ร่วมกันรณรงค์ เพื่อหยุดยั้งการลบหลู่พระสัญลักษณ์ของพระบรมศาสดา ที่ตลาดนัดสวนจตุจักร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ตลาดนัดสวนจตุจักรและแก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมการรณรงค์ได้เตรียมไว้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ การออกบูธ การเดินรณรงค์ในพื้นที่ และการเข้าไปพบปะผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อให้ความรู้และขอความร่วมมือในการร่วมกันปกป้องพระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า ..

 

การรณรงค์เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 9.00 น. มีการประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพระสัญลักษณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม และอธิบายให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมและอ่านป้ายในบริเวณการจัดนิทรรศการโดยอาสาสมัครผู้มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่นและสเปน ..

 

หลังจากนั้น ทีมงานบางส่วนแบ่งหน้าที่กันเดินรณรงค์ตามซอยต่าง ๆ ในบริเวณจตุจักรพลาซ่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการขายสินค้าประเภทลบหลู่ เพื่อแจกโบร์ชัวร์ โปสการ์ดและหนังสือผลกรรมจากการลบหลู่ ในการเข้าไปพบปะผู้ประกอบการครั้งนี้ เป็นไปเพื่อการส่งสารและบอกกล่าวด้วยจิตเมตตา ที่ชี้ให้เห็นถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมต่อพระสัญลักษณ์พระบรมศาสดา ..

 

ในการเข้าไปพบปะกับผู้ประกอบการในพื้นที่นั้น ปรากฏว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากได้ความรู้ความเข้าใจจากรณรงค์อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การรณรงค์ครั้งแรกของมูลนิธิในปี พ.ศ. 2555 ผู้ประกอบการเมื่อรับทราบ บางร้านจากที่เคยขายสินค้าลบหลู่ ก็เปลี่ยนเป็นขายสินค้าในรูปแบบอื่น ๆ รวมไปถึงผู้ประกอบการการขนส่งก็ปฏิเสธที่จะรับขนส่งสินค้าประเภทลบหลู่ด้วย การพบปะครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการได้มาเยี่ยมเยียน มาพูดคุยและชื่นชมในความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ผู้ประกอบการบางรายยังให้ข้อมูลและขอความร่วมมือกับมูลนิธิให้เข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ผลิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด มีเพียงบางร้านที่ยังขายสินค้าลบหลู่ ไม่ต้อนรับและไม่ยอมรับการชี้แจงจากมูลนิธิ แต่บรรยากาศของร้านก็ค่อนข้างเงียบเหงา สอดคล้องกับข้อมูลจากผู้ประกอบการการขนส่งว่า มีลูกค้าเข้ามาติดต่อเพื่อส่งสินค้าลบหลู่ลดน้อยลงไปมาก และทีมงานบางคนก็ได้รับเสียงบ่นจากผู้ประกอบการที่ไม่เห็นด้วย แต่ก็มีความอดทน ด้วยจิตที่เมตตาและเสียสละ ..

 

การเดินรณรงค์ในช่วงบ่าย เหล่าอาสาได้ทยอยเดินเข้ามาด้วยความมุ่งมั่น เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มด้วยความยินดีที่ได้มาตอบแทนพระคุณพระบรมศาสดาและได้มาพบปะกันในอีกวาระหนึ่ง ขบวนได้เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 14.40 น. มีการประกาศเกี่ยวกับการณรงค์ผ่านเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ และแผ่นป้ายรณรงค์ เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณหน้าบูธ จุดนัดพบประตู 1 วนเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร การเดินรณรงค์เป็นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย ตลอดระยะเวลาในการเดินประมาณ 30 นาทีนั้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ มีการถ่ายภาพ อัดคลิปวิดีโอ มีชาวจีนที่สนใจได้สอบถามจิตอาสาว่า นี้คือการรณรงค์อะไร แม้ไม่เข้าใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็มีความพยายามโดยการพิมพ์คำภาษาจีนลงในสมาร์ตโฟน แล้วให้แอปพลิเคชันแปลภาษาให้ บางคนเห็นการเดินรณรงค์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็ถึงกับยกมือไหว้ ..

 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. (พิเศษ) ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน, คุณชวลิต พิมพ์โพธิ์กลาง หัวหน้าสำนักงานจัดการพื้นที่ตลาด และคณะทำงานบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรทุกท่านที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนากับจิตอาสาทุกท่านที่ได้มาร่วมรณรงค์ในครั้งนี้