เว็บไซต์เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งความถูกต้อง ร่วมรณรงค์ แจ้งข่าว และเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการปกป้องพระเกียรติและพระนามแห่งพระศาสดา เพื่อความยั่งยืน 5,000 ปีแห่งพระพุทธศาสนา

prophecy-th-1
prophecy-th-2
prophecy-th-3
Strip1-Respect
strip2-disrespect-no-1
strip2-disrespect-no-2
Strip2-ALBERT

Respect is basic morality.

Awakening Basic Morality

from Bangkok, THAILAND

MegaBillBoard
MegaBillBoard

press to zoom
MegaBillBoard
MegaBillBoard

press to zoom
MegaBillBoard
MegaBillBoard

press to zoom
MegaBillBoard
MegaBillBoard

press to zoom


เมกะบิลบอร์ด ขนาดใหญ่ตลอดแนวทั้งขาเข้าและขาออกไปสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เชิงยุทธสำคัญของท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ที่ใช้ฐานของประเทศไทยที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดในโลก ปลุกจิตสำนึกที่ดีงามและหยุดยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดา โนอิ้ง บุดด้า สามารถทำงานส่วนนี้ได้ลุล่วงจากเงินบริจาคของศิษย์และผู้ศรัทธาทุกท่าน จนทำให้การซื้อขายสัญลักษณ์เช่นพระเศียร พระรูปที่นำไปใช้เชิงตกแต่ง ลดลงไปมากมาย ทั้งที่จตุจักร รวมถึงที่แหล่งผลิตและขายสำคัญที่ อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่ประเทศนับหลายสิบล้านคน ต่างได้รับการชี้ทางธรรม สั้น แรง แต่ตรงตัว จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ เหล่านี้ เกิดจากการมุมานะ ไม่หวั่นไหว ท้อถอยต่ออุปสรรคใด

ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล กล่าวว่า
"ภาพชุดนี้ แสดงความเป็นโบสถ์วิหารลอยฟ้า ปลุกจิตสำนึกที่ดีงาม ที่สวยที่สุดในโลก"

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาต่อแรงสนับสนุนร่วมมหากุศลของทุกท่าน
..
โปรดช่วยสมทบทุนให้องค์กรโนอิ้ง บุดด้า ได้มีทุนทำงานอย่างต่อเนื่อง
กรุณาบริจาคเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย บช. มูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา
# 003-2-79877-4

ขอขอบคุณและอนุโมทนาต่อทุกท่านที่ร่วมยับยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดาและปกป้องพระพุทธศาสนา
 

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า
14 ก.ย. 2560

ภาพถ่ายโดย นายสัตว์แพทย์ กานต์ เลขะกุล

 
NEWS

งานการหยุดยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดา ของโนอิ้ง บุดด้า เป็นงานที่คนไทยด้วยกันมีความเข้าใจน้อย เพราะอยู่ในดินแดนที่ไม่มีการลบหลู่รุนแรงให้เห็นแบบสะเทือนใจ แต่ก็ใช่ว่าไม่มีเสียเลย

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า ได้รับเชิญจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา ให้จัดธรรมบรรยายเพื่ออบรมศีลธรรม จริยธรรม และฝึกสมาธิให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 400 คนได้รับฟัง ในหัวข้อ “ชีวิตรุ่งเรืองด้วยศีล สำเร็จด้วยสมาธิและปัญญา” ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ทีมงานได้รับการช่วยประสานงานจาก คุณชนินทร์และคุณกรวีร์ เหล่าจิรกร ศิษย์เตโชวิปัสสนาซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 อาสาสมัครองค์กร โนอิ้งบุดด้ากว่า 300 คนได้ร่วมกันรณรงค์ เพื่อหยุดยั้งการลบหลู่พระสัญลักษณ์ของพระบรมศาสดา ที่ตลาดนัดสวนจตุจักร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ตลาดนัดสวนจตุจักรและแก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมการรณรงค์ได้เตรียมไว้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ การออกบูธ การเดินรณรงค์ในพื้นที่ และการเข้าไปพบปะผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อให้ความรู้และขอความร่วมมือในการร่วมกันปกป้องพระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า

ทีมงาน CSR ได้รับเกียรติและได้รับโอกาสอันดียิ่งในการจัดบรรยายธรรมที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เนื่องในโอกาสงานครบรอบ 60 ปีของโรงเรียน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยม อาจารย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มสาระร่วมเข้าฟังบรรยาย

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ให้จัดธรรมบรรยายเพื่ออบรมศีลธรรม จริยธรรม และฝึกสมาธิให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ “ชีวิตรุ่งเรืองด้วยศีล สำเร็จด้วยสมาธิและปัญญา”

1 / 1

Please reload